Pavasara dzejolis

Dzejoļi teicieni , Pavasara dzejolis

Labāk būt brīvam nabagam nekā bagātam vergam.
Protams,
cilvēki vēlas būt bagāti un brīvi,
un tieši tāpēc tie kļūst par nabadzīgiem vergiem.


Visskaistākais ir patiesības ceļš.
Visstaignākais ir melu vižņiem klātais.
Visskopākais ir neapgūtais lauks.
Visdevīgākais - mīlot iestrādātais.


Ne velti sievietes uzticībai piešķīra tik lielu nozīmi!
Sabiedrības pozitīva vai negatīva attieksme atkarājās no
viņas uzvedības.
Debesi vai elli ģimenē rada tieši tās
valodas,
kas saistītas ar viņu uzvedību,
bet valodas ir
atkarīgas tikai no viņām pašām.Gudra vīra sieva viņā meklē trūkumus,
muļķa - tikumus.


Nav gala mūsu zinātkārei,
prāta apmierinātība liecina par
tā aprobežotību vai pagurumu.Lai vairāk nopelnītu,
vairāk mācies!


Žēlsirdība iesākas paša cilvēka ģimenē,
taču ar to neaprobežojas.


Bailes bieži slēpj ar pārdrošību.


Kura loba saimineica,
Tei aiz vōrtu aiztecēja; Kura kaida snaudaleņa,
Tei īleida aizceplī.


Cūku maisā nepērk.


Vai nu viens visas bēdas izbēdāsi!

Ir veselīgi laiku pa laikam iekaustīt savu sievu.
Ja nezini,
kāpēc to dari,
gan viņa zinās.


Apmierinātība ar to,
kas tev ir - lielākā no visām bagātībām.


Dari,
ko vari,
ar to,
kas tev ir,
un tur,
kur tu esi.


Vingrinājumi rada meistarību.


Sargies ņemt dāvanu.
Bet,
kad tev ir jāņem,
zini,
ka par grasi esi pārdevis muižu.


Zeltam nav nekādas vērtības,
ja pret to nevar iemainīt ne
veselību,
ne dvēseles mieru.