Pavasara dzejolis

Dzejoļi teicieni , Pavasara dzejolis

Reliģija - Cerības un Baiļu meita,
kas Tumsonībai
izskaidro neizzināmā būtību.Tituli - muļķu dekorācijas.


Blēdības riebīgums nemazinās no tā,
ka runa ir nevis par ekijiem,
bet par kniepadatām.
Tā ir riebīga pati par sevi.


Samierināšanās ar mūsu ienaidniekiem ir vienīgi vēlēšanās
uzlabot mūsu stāvokli,
pagurums no kara un bažas,
ka
varētu atgadīties kas ļauns.Bet katrā ziņā,
ja Dievs kādam cilvēkam dod bagātību un
laicīgu mantu un piešķir viņam to laimīgo stāvokli,
ka
viņš var to baudīt,
vai ņemt no tā savu daļu un pat,

neraugoties uz visām pūlēm,
tomēr priecāties,
tad tā ir
Dieva žēlastības dāvana.
Tāds tad daudz nedomās par savu
dzīves dienu īsumu tāpēc,
ka Dievs viņa sirdi apdāvina ar
prieku.Taisnīgums - tā ir atsevišķu personu darbības atbilstība kopējam labumam.


Kompetents cilvēks – tas ir tāds,
kas maldās pēc visiem likumiem un nosacījumiem.


Optimists - gļēvulis,
kas bīstas no savas neizbēgamās un
šausminošās nākotnes.Man pienāca Jāņu diena Nezināma,
negaidāma: Ne man bija kroņi pīti,
Ne dziesmiņas darinātas.


Draugam dosi,
no ienaidnieka atprasīsi.


Visi mīlnieki zvērē neiespējamo,
bet neizpilda pat iespējamo.


Mīlēt no visas sirds nozīmē jau iepriekš piedot visu tam,
kuru mīl.


Valstis iet bojā tad,
kad vairs nespēj atšķirt sliktus cilvēkus no labiem.


Kāpēc gan tik daudz pretenziju pret Pilātu? Vai tāpēc,
ka viņš neiejaucās svešas valsts iekšpolitikā?


Pēc būtības darbs neatšķiras no alkohola un tam ir tāds pats mērķis: novērst uzmanību,
aizmirsties,
bet kā galvenais - noslēpties pašam no sevis.


Labāk būt vienam nekā atrasties sliktā kompānijā.


Kad cilvēks izdarījis ļaunu darbu bīstas,
ka par to varētu
uzzināt cilvēki,
viņš vēl spēj laboties.
Kad izdarījis
labu darbu,
cilvēks cenšas,
lai par to cilvēki uzzinātu,

viņš rada ļaunumu.