Pavasara dzejolis

Dzejoļi teicieni , Pavasara dzejolis

Tikumība nav savienojama ar tumsonību,
māņticību,
verdzību.
Vergus var savaldīt tikai ar bailēm no soda.


Nāve rada uz aizspriedumiem dibinātus ieskatus – par labu mirušajiem.


Piedzīvojumi jau ir tā vislabākā skola.Piesardzīgā mātei nav jāraud.Attiecoties pret saviem tuvākajiem tā,
kā viņi ir to pelnījuši,
mēs viņus darām tikai sliktākus.
Attiecoties pret viņiem tā,
it kā viņi būtu labāki nekā tas ir īstenībā,
mēs piespiežam viņus kļūt labākiem.


Saprātīgais tiecas nevis pēc patīkamā,
bet gan pēc tā,
kas
novērš nepatīkamo.No diviem brāļiem pat lācis bīstas.


Lielā māksla pakļaut cilvēkus slēpjas mākā izmantot to
labās īpašības.Bezjēdzīgi likumi laupa spēku nepieciešamiem likumiem.


Arī lepnums taču izliekas par cēlu dvēseli.Katram apsviedīgam vīram Jāsaplāno vārdadiena: Dienu - svinēt,
Rītdien - lāpīt,
Vakarpusē ? gultā trāpīt.
Trešā dienā skaitīt naudu,
Atcerēties gūto baudu.
Pārrunāt kā cēlies,
kritis,
Dancojis,
zem galda mitis.
.
.
Beidzot plānošanu šo - Apsvērt balli nākošo.
/D.
Kamerovska/


Ir jāvairās no tādām baudām,
kurām seko ciešanas,
kas pārsniedz tās,
un ar gatavību jāuzņemas ciešanas,
kurām sekos daudz lielāka bauda.


Es nesacēlu lielu vēju,
sākot dzīvi ar izsaucēju.
Es nesacelšu lielu vēju,
beidzot dzīvi ar izsaucēju.


Liktenis mūs pieveic divējādi: neļaujot piepildīties tam,
ko vēlamies,
un piepildot mūsu vēlmes.


Pasmaidi,
un ignorē dusmas!


Valsts - nav nekas cits kā uzpurnis,
kas uzlikts gaļēdājam
dzīvniekam,
kas saucas par cilvēku,
lai vismaz daļēji tas
kļūtu par zālēdāju.Kapitāls atspoguļo vērtības,
kuras var izmantot naudas plūsmas radīšanai.
Tava lielākā vērtība ir spēja pelnīt.