Paldies dzejoli

Dzejoļi teicieni , Paldies dzejoli

Bērzu birzē Kā pa baltu bērzu birzi maldās vējš caur zaļām dainām,
maldos tā pa tavu mīļo vārdu dzīlēm pasakainām.
Aijādami,
žūžodami zari liecas,
glāsta,
vijas,
laimes saldā nevarībā mani tin kā zaļās dzijās.
***


Nu dzīves raibos vākus aizvērusi,
es naktī pazūdu.
Es esmu piekususi.


Smejies - un kopā ar tevīm smiesies visa pasaule.
Raudi -
un tu raudāsi vientulībā.Pārāk daudz pavāru var izbojāt buljonu.


Labāk būs samaitātam nekā izlabotam.


Dievam labpatīkas dāvāt cilvēcei entuziasmu,
lai kompensētu saprāta trūkumu.


Jo zemāks tavs postenis,
jo grūtāk izsprukt no darbavietas.Vienīgais plašums,
kur mūžība pūš - darba mūžs.Humānismam ir jāizraisa nevis pasīvas līdzcietības jūtas,

bet jāaudzina aktīva nepatika pret jebkurām ciešanām.Identificēt lieciniekiem - jūs vēlaties saņemt nosaukumus un adreses katram,
kas redzēja negadījumu.
Paturiet prātā,
ka cilvēki parasti nav pakārt ap pēc negadījuma,
lai jūs vēlaties,
lai ātri,
lai saņemtu savu liecinieku informāciju.


Nav grūti būt jautram,
ja kalpo netikumam.Nav nekas grūtāks kā pāraudzināt slikti audzinātu cilvēku.


Tirgus - īpaši noteikta vieta,
kur cilvēkiem viens otru krāpt un apzagt.


Vienu koku nocirtis - divus iestādi.Zelta iemaukti nepadara zirgu labāku.
Ikviens drīkst lepoties tikai ar to,
kas pieder pašam.
Cilvēkā cildināms ir tikai tas,
kas ir viņa paša.
Cildini viņā to,
ko nevar viņam ne atņemt,
ne iedot,
to,
kas ir pašam cilvēkam piederīgs.
Tu vaicā,
kas tas ir? Tā ir dvēsele un dvēselē līdz pilnībai attīstīts prāts,
jo cilvēks ir ar prātu apveltīta būtne.
Bet ko no viņa prasa šis prāts? Kādu nieku vien: dzīvot saskaņā ar paša dabu! Taču tas ir grūti vispārējā neprāta dēļ: cits citu grūžam netikumos.


Pār jumtu grib lēkt,
pār slieksni nevar pārkāpt.


Nevis karā,
bet darbā izpaužas cilvēka vīrišķība: darbs lielākā mērā pamato taisnīgumu nekā tiesības: un,
ja arī kādreiz cilvēce sasniegs svētlaimi,
tad tikai pateicoties darbam.