Paldies dzejoli

Dzejoļi teicieni , Paldies dzejoli

Daugava Pa viņu uz Rīgu nāca ziņa - pa Daugavu,
Daugaviņu -,
ka nolicis brālītis galvu uz ciņa par Daugavu,
Daugaviņu.
Un sakrita zvaigznes,
asaras,
zvīņas - viss Daugavā,
Daugaviņā.
Vai visa nav par daudz vienā viņā - Daugavā,
Daugaviņā? ***


Sieviete vienmēr tīko pēc vīrieša,
bērna vai suņa dvēseles.
Vīrieši apmierinās ar miesu.


Es nebūtu tavs draugs,
ja viss,
kas attiecas uz tevi,
neskartu arī mani.


Laiks izšķir katra sasnieguma likteni.
Kā tu izmanto savu laiku?


Pat izsmalcinātas fiziskas vai garīgas īpašības nespēj izpirkt sociālo grēku: dalību patēriņā,
neņemot dalību ražošanā.Nāve - nemainīgs lielums,
savukārt sāpes - mainīgs,
kas
spējīgs pieaugt bezgalīgi.
.
.
.
.
Tomēr daudziem cilvēkiem
pat spēcīgākās sāpes nozīmē ko mazāku par nāvi.No pērtiķa līdz cilvēkam - tūkstošiem attīstības gadu,
no cilvēka līdz pērtiķim - pāris pusstopi.Jo spilgtāka gaisma,
jo melnākas ēnas.Domāju,
ka katram no mums ir iespēja,
kuru,
palaižot garām,
nomainām pret kaut ko otršķirīgu.


Divi rasas pilieni - pat tie savā starpā atšķirīgi.Klusēšana – vispilnīgākā nicinājuma izpausme.


Nekas tā nevar mazināt mūsu pašapmierinātību kā apziņa,
ka mēs tagad atzīstam par sliktu to,
ko citkārt bijām atzinuši par labu.Dažreiz visam nepieciešams mainīties,
lai tu saprastu to,
ko patiešām vēlies.


Sievietes cildina vīriešu pieticību,
bet nemīl pieticīgus
vīriešus.Par aktieri var būt tikai tāds cilvēks,
kurš nemaz nevar nedalīties ar sabiedrību savās dvēseles bagātībās.
Viņam pēc būtības nolikts šis dalīšanas process.


Tas,
kas pārāk bieži atskatās atpakaļ,
viegli var paklupt un nokrist.


Labāk pelnīta un nesaņemta atzinība nekā nepelnīta slava.