Paldies dzejoli

Dzejoļi teicieni , Paldies dzejoli

Nekad bērnam nemāciet to,
par ko pats neesat pārliecināts.


Skolotājs klasie uzdod jautājumu,
Nosauciet lūdzu uzbudinošus līdzekļus? Skoleni atbild kas nu ko,
bet Peterītis:kaila sieviete.
Skolotajs izdzen Pēterīti no klases unpiekodina rīt nakt uz skolu ar vecākiem.
Nākama dienā,
skolotajs ienak klasē unredz,
ka Pēterītis pārvācies no pirmā skolas sola uz pēdējo.
Skolotājs jautā kurir vecāki.
Pēterītis atbilda,
ka tetis teica,
ja priekš jums kaila sieviete nav uzbudinošs līdzeklis,
tad jūs esat p----rasts un lai turos nojums pa gabalu.


Puspasaules bēdājas - puspasaules līksmo.


Gļēvulis mirst simtiem reižu,
drosmīgais – tikai vienu,
un arī ne drīz.


Lielākā revolūcija manā dzīvē bija atklājums,
ka indivīds spēj mainīt dzīvi,
mainot savu attieksmi.


Nenoņemt vairs mātes rūpju nastu,
Ne vairs savu kādreiz uzticēt,
Vienīgi un dzimtas likteņrakstos Jāturpina viņas gaišums sēt.


Pēc laimes nāk nelaime,
pēc nelaimes - laime.
Nav nepārtrauktas nelaimes,
nav nepārtrauktas laimes.


Vira veselība ir sievas nopelns.


Lai vienmēr tu tā cauri ietu Šai dzīvei,
visu uzveicot,
Un galvu,
pilnu domu spietu,
Pret sauli augstu paceļot!


Tu esi droša,
un es esmu drošs,
Pārējais viss ir pārejošs.
Pārējais viss no dzīves šīs Tā kā mākonis izdzisīs.
Tu esi.
Es esmu.
Pārējais viss Tā kā lapas no kokiem ris.
Pārējais - tas ir pārejošs.
Tikai tu esi droša un es esmu drošs.


Nabags ir nevis tas,
kam pieder maz,
bet tas,
kam daudz kā nav.


Visu it labi atceros Kā vaigu tuvu un mīļu.
Zem ozola vecā patveros Līdzās klaidienam vecu zīļu; Uz saknēm cietām un kumpainām Nolieku galvu un dusu,
Ar zibeņiem mūžs kad iztrupots,
Ar pērkona lietiem un krusu.


Grūti Grūti darba smagumu nest,
Grūti nenest neko,
Grūti aizbēgt no pasaules,
Grūti satikt ar to,
Grūti mīlēt,
grūti nemīlēt,
vienatne grūta un divats grūts,
Grūti,
ai grūti bērnu izauklēt,
Grūti bez bērniem būt,
Grūti diženus darbus veikt,
Grūti izšķiesties niekos,
Grūti vienmēr taisnību teikt,
Grūti melot un liekuļot,
Jaunība grūta un vecums grūts,
Grūti nebrīvam,
grūti brīvam,
Grūtums iezīsts no mātes krūts,
Grūti,
tas nozīmē - DZĪVOT!


Visi vīriešu pierādījumi nav viena sievietes uzskata
vērti.Patiesās šaubās ir vairāk ticības nekā pusē no reliģijām
kopā ņemtām.Mīlestība ir mīlestība tikai tāpēc,
ka to dod vienai.


Dzimtene nevar pastāvēt bez brīvības,
brīvība bez morāles,
morāle bez pilsoņiem.
Jums būs viss,
ja izaudzināsiet pilsoņus,
bez tā jums viss,
sākot ar valsts vadītājiem,
būs tikai nožēlojami vergi.
Tomēr izaudzināt pilsoņus - tas nav izdarāms vienā dienā,
un,
lai būtu vīrišķīgi pilsoņi,
tas jāieaudzina viņos kopš bērnības.