Paldies dzejoli

Dzejoļi teicieni , Paldies dzejoli

Ne viss,
kas svārstās,
krīt.


Nevis trūkums,
bet drīzāk pārpilnība mūs dara alkatīgus.


Miruši,
miruši šonakt ir zilie virši.
Ceļs ir viens uz priekšu un atpakaļ.
Visam,
visam,
ko esam mēs aizmirsuši,
Ne uz kurieni nevar aiziet vairs pakaļ.


Sievietes spēks ir asarās.


Divas galējības: pilnībā noliegt saprātu,
atzīt tikai saprātu.


Sievietes kleitai nav jābūt pieguļošai,
tomēr,
ja sieviete ir apģērbta,
es vēlos redzēt,
kurā vietā šajā kleitā viņa atrodas.Daudzi,
kas izdarījuši kaunpilnu rīcību,
runā skaistas
runas.Katra liela reforma ir izcēlusies nevis ar jaunievedumiem,

bet ar to,
ka ticis iznīcināts kas novecojis.Mīlestība mēmu padara daiļrunīgu,
neprašu gudru,
sliņķi čaklu.


Cilvēki pēc dabas ir slinki,
bet izteikta vēlēšanās strādāt ir pirmais auglis,
kuru nes labi iekārtota sabiedrība,
un,
ja tauta atkal grims slinkumā un vienaldzībā,
tad tas vēlreiz notiks šīs pašas sabiedrības netaisnuma dēļ,
kura nepiešķir darbam to nozīmi,
kādu tas ir pelnījis.Atšķirtība vājina vieglu aizraušanos,
bet pastiprina lielu kaislību līdzīgi tam kā vējš nopūš sveci,
bet liek uzliesmot sārtam.


Tikai matemātikas patiesības ir nemainīgas,
bet metafizikas rēgi ir pārejoši kā slimnieku murgi.


Ir divi iemesli,
kas cilvēku traucē īstenot savus sapņus: apziņa,
ka to izdarīt ir neiespējami,
un pēkšņie likteņa pavērsieni,
kad sapnis negaidīti sāk piepildīties.
Tās ir bailes un neziņa par to,
kurp aizvedīs jaunais ceļš,
bailes un neziņa par jauniem likteņa izaicinājumiem,
bailes,
ka viss,
pie kā esam tik ļoti pieraduši,
izzudīs uz visiem laikiem.Uzvarētāji netic gadījumam.


Mana godīguma un uzticības apliecinājums - mana nabadzība.Visretāk mums palīdz tieši tie,
kas mums ir visnepieciešamākie.


Lai tikums būtu pilnīgs,
vēl vajadzīgs,
lai dzīve būtu izlīdzināta,
visur būtu saskanīga ar sevi,
bet tas panākams tikai ar zināšanu un prasmi,
caur kuru iepazīstam cilvēcisko un dievišķo.