Paldies dzejoli

Dzejoļi teicieni , Paldies dzejoli

Kas ir uzvarējis ar spēka palīdzību,
tas tikai pa pusei ir pieveicis savu pretinieku.


Cik tava bauslība man ir mīļa! To es pārdomāju ik dienas.
Gudrāku par maniem ienaidniekiem mani dara Tavi baušļi,
jo tie ir vienmēr pie manis.
Es esmu labāk izmācīts nekā visi mani skolotāji,
jo Tavas liecības ir manu pārdomu priekšmets.
Es esmu gudrāks nekā vecie,
jo es turu Tavas pavēles.


Domā daudz,
runā maz.
Raksti vēl mazāk.


Pat,
ja tevi piedāvā apzeltīt,
neko neuztici ienaidniekam
un sievietei,
kas tevi nemīl - pretējā gadījumā tu jau esi
miris.Dvēseles nemirst.
Pametot iepriekšējo mitekli,
tās atkal
top uzņemtas cituviet.Patiesa cilvēkmīlestība neņem vērā radniecības saites.


Radīšana - tā ir tā nemirstības daļa,
kas lemta mirstīgai būtnei.
.
.
.
.
Tas nozīmē,
ka mīlestība ir tiekšanās pēc nemirstības.


No Jānīša pajautāju,
Kādu plūkt Jāņu zāli.
- Plūc pa priekšu buldurjāni,
Tad sarkanu āboliņu.


Kārtīgam cilvēkam nevajadzētu alkt pēc vispārējas atzīšanas: lai tā atnāk pie viņa pati,
tā sakot,
pret paša gribu.Labāk,
lai maldi dara laimīgu nekā patiesība nelaimīgu.Ja vīrietis nekad sievietei nemelo,
tas nozīmē,
ka viņam par sievietes jūtām nospļauties.Nakts iedrošinātas,
parastās,
sīkās dienas rūpes sāk milzt,
augt un azsprosto mums ceļu uz miegu valstību.


Drīz ziema – dārzā,
dzīvē.
.
.
Dzīvībā,
kas mani rītos pārkrusta vēl slepus,
pirms palaist vienu baisā brīvībā,
kur tevis nava.
.
.
Un nekad vairs nebūs.


Mums ir jārūpējas ne tikai par tiem,
kam pietrūkst maizes gabals,
bet arī par tiem,
kas alkst pēc mīlestības,
ne tikai par tiem,
kam nav apģērba,
lai piesegtu savu kailumu,
bet arī par tiem,
kam pietrūkst apkārtējo cieņas,
ne tikai par tiem,
kam nav jumta virs galvas,
bet arī par tiem,
kas nekur netiek saprasti un cienīti.


Atzinība jeb pateicība ir iekāre jeb tiekšanās mīlas rezultātā darīt labu tam,
kurā kāda tāda paša mīlas afekta rezultātā ir mums darījis labu.


Ja visām tautām uz pasaules piedāvātu izvēlēties vislabākās parašas un tikumus,
tad katra tauta,
uzmanīgi tos visus izvērtējusi,
izvēlētos katra savējos.


Lai būtu dabisks,
ir jāmāk izlikties.