Paldies dzejoli

Dzejoļi teicieni , Paldies dzejoli

Vienīgā patiesā un ciešā draudzība - starp vīrieti un
sievieti esošā,
jo tā ir vienīgā pieķeršanās,
kas ir brīva
no sāncensības.Man nepietiek,
ka mani mīl.
.
.
.
es arī vēlos mīlēt!


Lai vienmēr būtu sapnis ko piepildīt,
Kādas alkas un ilgas,
ko remdēt,
Kāda laba un jūtīga cilvēka sirds,
Daži draugi un darbs,
kuru darīt ļauts.


Brīvs cilvēks uzvedīsies tā,
it kā viņš pats sev būtu likums.


Lēni plīstošie pumpuri koku zaros Uzvelk kleitu un par zaļu lapu top.
Zeme kā sausi izžuvusi aka Tikko nolijušu lietu kāri lok.
Lietus lāses aizskalo putekļus vecos Uzliekot jaunu enerģijas plīvuru plecos.
Ierauti brīvības rakstošā dzejā Taureņi iegriežas priecīgā dejā.
Prieks kā lipīgi smiekli pārņem ikvienu Uzsit pa plecu un uzbur veiksmīgu dienu.


Ja cilvēks vairāk domātu,
viņš mazāk rīkotos.


Vislielākais spēks cilvēkam vajadzīgs sevis pašvaldīšanā.Es vienmēr esmu mīlējis tādu dzīvi,
ko pats īsti labi neizpratu,
ne visai drošu dzīvi.
Es pat īsti nezinu,
kas man bija vajadzīgs: tāds kā neremdināmas slāpes.
.
.


Uguns apdziest,
slava - nē.Ja cilvēks paļausies uz savu intuīciju un pacentīsies no tās nekad neatkāpties,
tad visa pasaule drīz atradīsies pie viņa kājām.


"People need responsibility.
They resist assuming it,
but they cannot get along without it.
"


Sirdsmiers ir lielākā cilvēka bagātība un normāls dabiskais stāvoklis.
Pajautā sev: ''Es vēlos būt taisnīgs vai laimīgs''?


Labs cilvēks mēdz kaunēties pat no suņa.Sveša cilvēka līķis tik aizmidzis vien izskatās.


Labsirdība ir vienīgais ieguldījums,
kurā mēs nekad nezaudējam.Vīrs saka vienu vārdu,
sieva pretī simts.


Tikai apveltīts ar spēju uzklausīt un atbildēt var kļūt
par labu sarunas biedru.